Du är här: Hem / Sök Lyssna

99 träffararbetsgivarintyg inom hela webbplatsen

 1. Arbetsgivarintyg

  Arbetsgivarintyg - Om du söker arbetslöshetsersättning för första gången behöver vi intyg för de senaste 12 månaderna innan arbetslösheten. Om du har haft ett uppehåll från ersättning behöver vi intyg på vad du har gjort under uppehållet. Arbetsgivaren ...

 2. E-tjänsten arbetsgivarintyg.nu

  E-tjänsten arbetsgivarintyg.nu - Skicka dina arbetsgivarintyg elektroniskt - Arbetsgivarintyg.nu är en tjänst som gör det enkelt att snabbt fylla i arbetsgivarintyg. Du fyller i arbetsgivarintyget elektroniskt och skickar det sedan vidare till den tidigare ...

 3. Komplettering till Arbetsgivarintyg

  Använd den nya e-tjänsten arbetsgivarintyg.nu, där uppgifterna kan fyllas i elektroniskt tillsammans med arbetsgivarintyget. Arbetsgivarintyget kan signeras med e-legiti­mation och skickas elektroniskt eller skrivas ut och undertecknas med penna. Du ...

 4. Arbetsgivarintyg med avtalad lön och provisionslön (med komplettering)

  Arbetsgivarintyg med avtalad lön och provisionslön (med komplettering) - Timmarna ska fördelas som i exempel 1. Grundlön uppges under punkt 12. Om arbetstagaren inte har haft någon grundlön anges detta under punkt 14 "Övriga upplysningar" på huvudblanketten. KOMPLETTERINGSBLANKETT ...

 5. Vad är skillnaden mellan anställningsavtal och arbetsgivarintyg?

  Vad är skillnaden mellan anställningsavtal och arbetsgivarintyg? - Anställningsavtal - Anställningsavtal får du när du börjar en anställning. Avtalet talar om hur ditt anställningsförhållande ser ut. Om vi har bett om ett anställningsavtal från ...

 6. Arbetsgivarintyg med 6 månaders arbetsbefriad tid

  Arbetsgivarintyg med 6 månaders arbetsbefriad tid - Arbetsbefrias tid är inte lika med avgångsvederlag. Timmarna ska fördelas som i exempel 1 och under punkt 14 "övriga upplysningar" ska det framgå att personen varit arbetsbefriad med bibehållen ...

 7. Ska jag skicka in arbetsgivarintyg och övriga handlingar innan jag skickar in mitt första kassakort?

  Ska jag skicka in arbetsgivarintyg och övriga handlingar innan jag skickar in mitt första kassakort? - Ja - Du kan skicka in arbetsgivarintyg och övriga handlingar innan du skickar in ditt kassakort. Vi kan dock inte ta beslut i ditt ärende innan ...

 8. Min arbetsgivare vill inte skriva ett arbetsgivarintyg. Vad gör jag?

  Min arbetsgivare vill inte skriva ett arbetsgivarintyg. Vad gör jag? - Din arbetsgivare är skyldig enligt lag att utfärda ett arbetsgivarintyg. Om du är medlem i ett fackförbund kan du be dem om hjälp. Kontakta oss om du inte kan få ett arbetsgivarintyg, så ...

 9. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  215 kB

  SO - Arbetsgivarintyg 2010

  Heltid - ange timmar per vecka Deltid - ange timmar per vecka Vilket ... Arbetsgivarintyg Personnummer (10 siffror) Anställningstid fr o m 2 Uppgifter om anställning t o m fortfarande anställd Tjänstledig fr o m t o m Befattning - (anställd som) ...

 10. Arbetssökande efter studier

  Arbetssökande efter studier - Publicerad den 13 maj 2011 Söka arbetslöshetsersättning efter studier ... arbetsgivarintyg för de 12 senaste månaderna du arbetade. Har du arbetat jämsides med studierna eller under lov ska du även skicka in arbetsgivarintyg för ...