Du är här: Hem / Arbetslöshetsförsäkringen / Ersättningsnivå / Grund- eller inkomstbortfallsförsäkring Lyssna

Ersättning enligt grundförsäkring- högst 365 kr per dag

Om du har varit medlem kortare tid än 12 månader men uppfyller arbetsvillkoret kan du få ersättning enligt grundförsäkringen. Du kan då få högst 365 kr per dag. Grundbeloppet minskas proportionellt om du till exempel har deltidsarbetat.

Grundbeloppet kan tidigast betalas ut från den dag du fyller 20 år.

Ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkring- högst 910 kr per dag

Om du har varit medlem i en a-kassa i 12 månader, och uppfyllt ett arbetsvillkor inom medlemstiden, kan du få ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen.

Arbetslöshetsersättningen är då 80 procent av tidigare inkomst under de första 200 ersättningsdagarna. Därefter är ersättningsnivån 70 procent. Den högsta dagpenningen är 910 kronor under de första 100 ersättningsdagarna och därefter är den högsta dagpenningen 760 kronor. 

Om du har tjänat 25 025 kronor eller mer per månad i genomsnitt under det senaste året får du den högsta dagpenningen, alltså 910 kronor, under de första 100 ersättningsdagarna.

Det som ligger till grund för dagpenningens storlek är det arbete du haft under ramtiden. Ramtiden är i normalfallet de 12 månaderna innan du anmälde dig som arbetslös på Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsersättning, högst fem dagar i veckan

Arbetslöshetsersättning lämnas för fem dagar per vecka till den som är helt arbetslös.

Hjälpte den här sidan dig?Den här sidan hjälpte mig inte Lämna synpunkt