Du är här: Hem / Arbetslöshetsförsäkringen / Företagare / Deltidsanställning och eget företag Lyssna

Arbetslös från deltidsanställning och jämsides varit verksam i eget företag

Om du har blivit arbetslös från en deltidsanställning och samtidigt med deltidsanställningen under en längre tid varit verksam i eget företag, kan du ha rätt till arbetslöshetsersättning för inkomstförlusten från deltidsanställningen, även om verksamheten i företaget fortfarande pågår.

Den personliga verksamheten i företaget ska ha varit begränsad. Normalt krävs det att anställningen ska ha varit minst 17 timmar per vecka och att verksamheten i företaget varit högst 10 timmar per vecka. Inkomsten från företaget får inte heller ha överstigit tre gånger högsta dagpenningen per vecka, vilket i dagsläget motsvarar 2 730 kronor per vecka.

Verksamheten i företaget får inte utökas under arbetslösheten.

Om du får fortsätta med din verksamhet på detta sätt gäller bestämmelsen om ersättningsrätt jämsides med deltidsarbete i högst 75 dagar. Läs mer här.

Hjälpte den här sidan dig?Den här sidan hjälpte mig inte Lämna synpunkt