Du är här: Hem / Arbetslöshetsförsäkringen / Kulturarbete / Fylla i konstnärligt arbete på kassakort Lyssna

Fylla i konstnärligt arbete på kassakort

Om du haft ett tillfälligt konstnärligt arbete ska du omvandla gaget eller bruttolönen exklusive semesterersättning till arbetade timmar.

Den arbetade tiden ska du sedan fylla i på kassakortet för den vecka som du utförde arbetet i. Om det sammanlagda timantalet som du kommer fram till i en vecka blir mer än 40 timmar ska du föra över de överskjutande timmarna till nästföljande vecka. Varje arbete tas upp, som längst, i 4 veckor. Den vecka som du utförde arbetet i samt de tre efterföljande veckorna

Hur många ersättningsdagar som betalas ut under en vecka avgörs av hur många arbetslösa timmar som återstår i förhållande till din av kassan fastställda normalarbetstid. Detta framgår av en omräkningstabell .

Räkna om gage till arbetade timmar

Att räkna om gage till arbetade timmar går till på följande sätt:

Den totala bruttolönen/bruttogaget för veckan divideras med ett schablonbelopp på 173 kronor. De framräknade timmarna ska fyllas i på kassakortet.

Ett brutet tal avrundas till närmsta hel- eller halvtimme. Observera att minsta antal timmar för ett framträdande är 8 timmar.

Exempel 1
Under en vecka har du två framträdanden där du får 1700 kr (brutto) per tillfälle.

Enligt omräkning för tillfälligt konstnärligt arbete ska du fylla i 10 timmar arbete per framträdande på ditt kassakort (1 700/173=9,82). 

Exempel 2
Arbetslöshetsförsäkringen är baserad på att en arbetsvecka är max 40 timmar. Om du haft ett gage på exempelvis 18 000 kronor så motsvarar det 104 arbetade timmar. Du börjar då fylla i arbete måndagen i den vecka du arbetat, och fyller i detta fall i arbete under två hela veckor samt 24 timmar den tredje veckan.

Exempel 3
Du har under en vecka ett tillfälligt konstnärligt arbete där du får 5000 kronor i gage och under samma vecka har du också utfört annat arbete under 20 timmar.

På ditt kassakort ska du fylla i all arbetad tid under veckan. Gaget motsvarar 5000/173=29 timmar och det innebär att det totala antalet arbetstimmar under veckan är 49 timmar.

Exempel 4
Du har under en vecka tillfälligt konstnärligt arbete där du får 5000 kronor i gage och under samma vecka är du sjukskriven på halvtid. Sjukskrivningen motsvarar 20 timmar och fylls i i kolumnen för 1/2 sjuk på kassakortet. Gaget motsvarar 29,5 timmar (5000/173). Denna vecka fyller du i 20 timmars arbete, eftersom resterande tid under veckan är tid då du är sjukskriven. Den tid som återstår, 9 timmar, fyller du i som arbete på efterföljande vecka.

Om du har arbetat som administratör, tekniker eller
liknande

Om du har arbetat som administratör, tekniker eller liknande ska de faktiskt arbetade timmarna fyllas i.

Har du månadslön och är anställd till exempel på 50 procent, ska du fylla i 50 procent i rutan sysselsättningsgrad på kassakortet.

Har du haft tillfälligt konstnärligt arbete jämsides med en deltidsanställning, föräldrapenning, hindertid eller liknande ska du inte fylla i mer än 40 timmar per vecka. Eventuellt överskjutande timmar skall istället överföras till påföljande vecka.

Hjälpte den här sidan dig?Den här sidan hjälpte mig inte Lämna synpunkt