Du är här: Hem / Arbetslöshetsförsäkringen / Uppdragstagare Lyssna

Självständig eller osjälvständig uppdragstagare

Om du tar uppdrag utan att vara anställd ska vi bedöma om du är självständig eller osjälvständig i förhållande till din/dina uppdragsgivare.

  • Om du betraktas som en självständig uppdragstagare jämställs du med en företagare i arbetslöshetsförsäkringen.
  • Om du betraktas som en osjälvständig uppdragstagare jämställs du med en anställd i arbetslöshetsförsäkringen.

När du ansöker om ersättning ska du lämna uppgifter så att vi kan bedöma om du är en självständig eller en osjälvständig uppdragstagare. Vid en bedömning av denna självständighet väger vi samman ett antal olika faktorer. Exempel på vad som påverkar bedömningen är antalet uppdragsgivare, vem som betalar skatt och sociala avgifter, på vilket sätt uppdragen debiteras och om uppdragen utförs under kontroll och arbetsledning från uppdragsgivarens sida. Ett krav för att kunna jämställas med en anställd är att du är beredd att ta annat arbete än sådant som utförs genom uppdrag.

När kassan bedömer om någon är en självständig eller osjälvständig uppdragstagare ska samtliga omständigheter i ärendet vägas samman, vilket innebär att andra förhållanden än de som nämns här kan ha betydelse för ärendet.

Intyg

Om du söker arbetslöshetsersättning under tid med eller efter ett uppdrag ska du fylla i och skicka in blanketten Frågeformulär Uppdragstagare och bifoga de handlingar som efterfrågas på blanketten.

Uppdrag via faktureringsbolag

Ett exempel på uppdragstagare är personer som tar uppdrag via faktureringsbolag, till exempel Frilans Finans. I dessa fall gör vi en prövning av hur självständig personen är i förhållande till sin/sina uppdragsgivare, på samma sätt som för andra uppdragstagare. 

Tolk

En tolk kan bedriva sin verksamhet genom eget företag, men vanligare är att det sker i form av uppdrag. I normalfallet betraktas en tolk som tar uppdrag via en eller flera tolkförmedlingar som en osjälvständig uppdragstagare.

Hjälpte den här sidan dig?Den här sidan hjälpte mig inte Lämna synpunkt