Du kan uppfylla arbetsvillkoret enligt huvudregeln eller alternativregeln.

Huvudregeln

Vi prövar först om du uppfyller arbetsvillkoret enligt huvudregeln. Det innebär att du under den senaste 12-månadersperioden före arbetslösheten har förvärvsarbetat minst 6 kalendermånader med minst 80 timmar per månad.

Arbetslösheten räknas från den dag du anmäler dig på Arbetsförmedlingen.

Du kan uppfylla arbetsvillkoret genom arbete som anställd eller med arbete i eget företag. I arbetsvillkoret får även tid med föräldrapenning eller totalförsvarsplikt med högst 2 månader räknas in, då ska man ha arbetat i minst 330 timmar under minst 4 av de 6 kalendermånaderna.

Exempel

Personen i exemplet är anmäld som arbetssökande på arbetsförmedlingen den 1 maj. Arbetsgivarintyget som personen har skickat in visar arbetade timmar enligt ovan. I maj och augusti har personen inte arbetat heltid och i juli, september och oktober har personen inte arbetat alls. Den har heller inte gjort något annat som kan räknas med i arbetsvillkoret eller räknas som överhoppningsbar tid under resterande tid.

Personen uppfyller arbetsvillkoret eftersom det finns arbete över 80 timmar per månad i minst 6 kalendermånader (*) utav de senaste 12 månaderna.

Alternativregeln

Om du inte uppfyller arbetsvillkoret enligt huvudregeln finns en alternativregel till arbetsvillkoret som innebär att du ska ha arbetat minst 480 timmar under en sammanhängande period om 6 kalendermånader och var och en av dessa månader måste innehålla minst 50 timmars arbete.

Du kan uppfylla arbetsvillkoret genom arbete som anställd eller med arbete i eget företag. I arbetsvillkoret får även tid med föräldrapenning eller totalförsvarsplikt med högst 2 månader räknas in, då ska man ha arbetat i minst 330 timmar under minst 4 av de 6 kalendermånaderna.

Exempel:

Personen i exemplet är anmäld som arbetssökande på arbetsförmedlingen den 1 maj. Arbetsgivarintyget som personen har skickat in visar arbetade timmar enligt ovan. Från januari till maj har personen inte arbetat och inte gjort något annat som kan räknas med i arbetsvillkoret eller räknas som överhoppningsbar tid under resterande tid.

Personen uppfyller arbetsvillkoret enligt alternativregeln eftersom det finns arbete över 50 timmar per månad i en sammanhängande period om 6 kalendermånader och den sammanlagda tiden under dessa månader är 480 timmar (*).

Hjälpte den här sidan dig?Den här sidan hjälpte mig inte Lämna synpunkt