Arbete som utförts i ett bemanningsföretag är tillgodoräkningsbart på samma sätt som andra anställningar vid prövning av arbetsvillkor och för att bestämma normalarbetstid och dagsförtjänst. Din arbetsgivare ska på blanketten Komplettering till arbetsgivarintyg uppge lön för garantitid och timlön utöver det.

Fler vanliga frågor
Hjälpte den här sidan dig?Den här sidan hjälpte mig inte Lämna synpunkt