Du är här: Hem / Pågående ersättning / Så här fyller du i kassakort / Börjat eller avslutat anställning Lyssna

Börjat eller avslutat en anställning

Intyg om du börjat anställning

Om du börjat en anställning ska du kryssa i det på ditt kassakort och skicka in en kopia på ditt anställningsavtal/anställningsbevis.

Intyg om du avslutat anställning

Om du avslutat en anställning ska du kryssa i det på ditt kassakort och skicka in ett arbetsgivarintyg.

Fylla i kassakort

Heltidsanställning

Om du har börjat en heltidsanställning ska du som vanligt fylla i arbetslös de dagar du inte arbetar och arbete de dagar du arbetat. Börjar du en anställning en fredag behöver du fylla i arbetslös lördag och söndag.

Arbete som ska fyllas i på lördag och söndag

Om du har arbetat mertid eller övertid ska du fylla i de timmarna på kassakortet. Annat arbete som du har ska också fyllas i.

Arbete som inte ska fyllas i lördag och söndag

Om du är anställd på heltid men är schemalagd att arbeta helger så ska du inte fylla i den tiden på kassakortet.

Deltidsanställning

Om du börjar en anställning på deltid så ska du börja fylla i arbete på ditt kassakort.

Om du är anställd med sysselsättningsgrad ska du ange den per vecka.

Om du timanställd fyller du i antal timmar per dag som du arbetat.

Fler vanliga frågor