Räkna om gage till arbetade timmar

Om du får gage när du arbetar ska ditt gage räknas om till timmar. Det gör du på följande sätt:

Bruttogaget för veckan divideras med 165kronor. Om arbetet utförs från och med januari 2016 omräknas gaget med 169 kronor. De framräknade timmarna fyller du i på kassakortet. Om du får fram ett brutet tal avrundas det till närmsta hel eller halv timme. Minsta antal timmar för ett framträdande oavsett gage är 8 timmar.

Exempel
Under en vecka under 2015 har du för två framträdanden fått 1 900 kronor i bruttogage. 1 900/165 kronor = 11,52 timmar. Du fyller i 11,5 timmar på kassakortet för dessa båda framträdanden.

Om det sammanlagda timantalet som du kommer fram till i en vecka blir mer än 40 timmar, ska du föra över de överskjutande timmarna till nästföljande vecka. Varje arbete tas upp, som längst, i 4 veckor, den vecka som du utförde arbetet i samt de tre efterföljande veckorna.

Läs mer

Fler vanliga frågor
Hjälpte den här sidan dig?Den här sidan hjälpte mig inte Lämna synpunkt