Du är här: Hem / Pågående ersättning / Så här fyller du i kassakort / Lärare, cirkelledare & SFI-lärare Lyssna

Du som arbetar som lärare ska kryssa i den tid du har lön för på kassakortet

När du får betalt per lektion

Om du får betalt per lektion, ska dina arbetade lektioner räknas om till 40-timmarsvecka innan de fylls i på kassakorten. Orsaken till det är att ersättning för förberedelsetid ingår i din lön och därför ska förberedelsetiden också räknas som arbete. 

Fråga din arbetsgivare vad undervisningsskyldigheten är för din tjänst. Med undervisningsskyldighet menas hur många lektioner per vecka du skulle ha arbetat om du hade haft en heltidstjänst. Gör därefter följande uträkning innan du fyller i dina kassakort:

Antal arbetade lektioner x 40 / undervisningsskyldigheten.

Cirkelledares undervisningsskyldighet är i normalfallet 27 lektioner per vecka vid heltidsanställning. SFI-lärares undervisningsskyldighet är i normalfallet 24 lektioner per vecka vid heltidsanställning.

Exempel: Om du har arbetat 3 lektionstimmar och undervisningsskyldigheten är 27 timmar per vecka räknar du ut antal timmar enligt följande: 3 x 40 / 27 = 4,44 timmar. Du fyller då i 4,5 timmars arbete.

Om undervisningsmåttet i tjänsten är bestämd till visst antal timmar per år, ska detta tal delas med fyrtio för att du ska få fram tjänstens omfattning per vecka.

Betalning per hel timme

Om du får betalt per hel timme ska du fylla i det antal timmar som du har lön för.

Månadslön

Om du har månadslön ska du fylla i den tid som du har lön för. Har du exempelvis en tjänst på 50 procent ska du fylla i 50 procents sysselsättningsgrad på kassakortet.

Fler vanliga frågor