Du är här: Hem / Pågående ersättning / Så här fyller du i kassakort / Lärare vid universitet & högskola Lyssna

Du som arbetar som timanställd lärare vid universitet eller högskola

Du som arbetar som timanställd lärare vid universitet eller högskola ska räkna om dina arbetade lektioner när du deklarerar kassakort. Det beror på att lönen per lektion även inkluderar ersättning för förberedelsetid.

Räkna om dina arbetade lektioner:

  • Arbetar du som lektor ska du multiplicera antalet arbetade lektioner med 4
  • Arbetar du som adjunkt ska du multiplicera antalet arbetade lektioner med 3
  • Arbetar du med annan undervisning än ovanstående ska du multiplicera antalet arbetade lektioner med 1,5
  • Assistenttimmar ska inte räknas om

Exempel:

Du är timanställd adjunkt och får betalt för två lektioner och ska därför deklarera sex timmars arbete på kassakorten.

Du som har fast veckoarbetstid med månadslön

Om du har alla anställningar med fast veckoarbetstid och månadslön deklarerar du för den tid du har lön för. Detta gäller också anställningar med ett schema som omfattar längre period än en vecka, samt anställning med arbetet förlagt så att viss tid är tjänstgöringsfri.

Exempel:

Har du exempelvis en 50% tjänst ska du deklarera 50% i sysselsättningsgrad även när det är lov.

Fler vanliga frågor