Du är här: Hem / Pågående ersättning / Kontakta oss vid förändringar Lyssna

Kontakta oss vid förändringar

Kontakta oss inom två veckor om din situation förändras

Du ska intyga på heder och samvete att de uppgifter du lämnat till oss är riktiga och fullständiga samt anmäla ändrade förhållanden av betydelse för din rätt till ersättning.

Du är skyldig att höra av dig till oss inom två veckor om någonting som kan påverka din arbetslöshetsersättning förändras. Det kan till exempel handla om att du börjar studera, blir medlem i en styrelse eller ansöker om pension. Kontakta oss om du är osäker på vad som gäller eftersom du kan bli återbetalningsskyldig och förlora din rätt till ersättning och i värsta fall bli polisanmäld för bidragsbrott om du lämnar uppgifter som inte stämmer, eller låter bli att berätta om sådant som kan påverka din ersättning.

Hjälpte den här sidan dig?Den här sidan hjälpte mig inte Lämna synpunkt