Du är här: Hem / Pågående ersättning / Om ersättningsdagarna börjar ta slut Lyssna

Om ersättningsdagarna börjar ta slut

Om ersättningsdagarna i din ersättningsperiod tar slut kan du bli beviljad en ny ersättningsperiod om du uppfyllt ett nytt Arbetsvillkor under arbetslösheten.

Du kommer att få besked i slutet av din ersättningsperiod, när du har ca 40 dagar kvar,  om du har uppfyllt ett nytt arbetsvillkor eller inte.

Information om 450 ersättningsdagar

När du beviljas en ersättningsperiod får du 300 ersättningsdagar. Om du har barn under 18 år den 300:e ersättningsdagen har du rätt till ytterligare 150 ersättningsdagar, alltså 450 dagar totalt.

Kontrollen av om du har barn under 18 år ska göras den 300:e ersättningsdagen. Därför kan vi inte fatta beslut om detta innan dina dagar tar slut. 

Förlängningen med 150 ersättningsdagar sker automatiskt efter att vi gjort kontrollen mot Försäkringskassan. De informerar oss om du har barn och i så fall i vilken ålder. Du behöver alltså inte själv ansöka om en förlängning.

De 150 ersättningsdagarna börjar betalas ut direkt efter att de 300 dagarna tagit slut. Det dras inga nya Karensdagar när du får de 150 dagarna.

Om du har rätt till en ny ersättningsperiod

Om du har rätt till en ny ersättningsperiod räknar vi ut en ny Normalarbetstid, baserad på hur mycket du har arbetat per vecka under Ramtid. Dagsförtjänst är ett genomsnitt av hur mycket du har tjänat per dag under samma tid. Tid med sjuklön och vissa ersättningar från Försäkringskassan räknas med i både normalarbetstiden och dagsförtjänsten. Ersättningsnivån i den nya perioden är 80 eller 70 procent av dagsförtjänsten.

Om det är till din fördel ska din dagpenning i den nya perioden istället motsvara 65 procent av den dagsförtjänst du hade när du senast fick arbetslöshetsersättning. I så fall behåller du också din tidigare normalarbetstid. Denna regel får tillämpas för högst två ersättningsperioder som följer efter varandra.

Om du inte har rätt till en ny ersättningsperiod

Om du inte uppfyller ett arbetsvillkor under din senaste ersättningsperiod är det viktigt att du kontaktar arbetsförmedlingen så snart som möjligt. De kan ge dig mer information om jobb- och utvecklingsgarantin.

Om du har arbetat men inte skickat in arbetsgivarintyg

Om du har arbetat under din ersättningsperiod men inte skickat in arbetsgivarintyg för det arbetet bör du göra det.  

Allt arbete till och med den sista ersättningsdagen ska ingå i prövningen, så om du har ett arbete när perioden tar slut behöver du skicka ett arbetsgivarintyg efter den sista ersättnings­dagen.

Hjälpte den här sidan dig?Den här sidan hjälpte mig inte Lämna synpunkt