Du är här: Hem / Vanliga frågor / Försäkringen / Ersättningsperiod / Hur länge får jag ersättning? Lyssna

Du får 300 (450) ersättningsdagar. Hur länge de räcker beror sedan på hur många dagar i veckan du behöver ersättning för samt hur lång tid det tar innan du är i arbete igen. Du kan få arbetslöshetsersättning högst 5 dagar per vecka

300 eller 450 dagar

En ersättningsperiod är 300 dagar och den inleds med sju karensdagar. Under de dagarna får du ingen ersättning. 

Har du barn under 18 år den dag då du får din 300:e ersättningsdag förlängs ersättningsperioden till totalt 450 dagar. Förlängningen sker automatiskt och utan ytterligare karensdagar.Du kan få arbetslöshetsersättning för högst fem dagar per vecka. Det gäller både för grundförsäkringen och inkomstbortfallsförsäkringen.

Aktivitetsstöd samordnas med arbetslöshetsersättning

Aktivitetsstöd från Försäkringskassan samordnas med arbetslöshetsersättningen. Det innebär att dagar med aktivitetsstöd räknas av från ersättningsperioden. Aktivitetsstöd får du när du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Om ersättningsdagarna tar slut

Om din ersättningsperiod tar slut har du rätt till en ny ersättningsperiod, om du uppfyller ett nytt arbetsvillkor. Läs mer

Fler vanliga frågor
Hjälpte den här sidan dig?Den här sidan hjälpte mig inte Lämna synpunkt