Du är här: Hem / Vanliga frågor / Försäkringen / Arbetslöshetsersättning Lyssna
 • Hur beräknas min arbetslöshetsersättning?

  Beräkning

  Vi gör vår beräkning utifrån det arbetsgivarintyg som du skickar in vid ansökan om arbetslöshetsersättning. Om du under de 12 månaderna före  arbetslösheten har arbetat heltid utan frånvaro delar vi din månadslön med 22 dagar för att få fram en dagsförtjänst, som dagpenningen sedan baseras på. Du kan få ersättning för max fem dagar per vecka. Det vill säga dagpenning gånger fem. Din ersättning kommer därför variera  månad för månad.

  Högst 910 kronor per dag

  Du kan som högst få 910 kronor per dag före skatt under de första 100 ersättningsdagarna. Om du har tjänat 25 025 kronor eller mer per månad i genomsnitt under det senaste året, får du den högsta dagpenningen, alltså 910 kronor, under de första 100 ersättningsdagarna.

  Efter 100 ersättningsdagar är den högsta dagpenningen 760 kronor.

  Dagsförtjänst och normalarbetstid

  När du söker ersättning hos oss kommer vi att räkna ut en dagsförtjänst och en normalarbetstid. Det är dagsförtjänsten och normalarbetstiden som avgör storleken på din ersättning. Normalarbetstiden är ett genomsnitt av din arbetstid under ramtiden. Ramtiden är i normalfallet de 12 månaderna innan arbetslösheten infaller. Normalarbetstiden påverkar hur många ersättningsdagar per vecka du har rätt till enligt omräkningstabellen. Dagsförtjänsten är ett genomsnitt av de arbetsinkomster du haft under ramtiden.

  I månader då du har arbetat minst 50 timmar räknar vi med sjuklön, föräldrapenningförmån, sjukpenning, graviditetspenning, rehabiliteringspenning, ersättning för vård av närstående och smittbärarpenning.

  Har du fått till exempel sjukpenning en hel månad är den istället överhoppningsbar. Det innebär att ramtiden förlängs med en månad.

  Mer information om detta hittar du under Arbetslös och Arbetslöshetsersättning.

  Inkomstförsäkring

  Förbundet Unionen har en inkomstförsäkring som är ett komplement till ersättningen från arbetslöshetskassan. Har du frågor om inkomstförsäkringen eller vill komma i kontakt med Unionen Medlemsförsäkring AB så är deras telefonnummer 0771-27 28 00.

  Svaret uppdaterat 5 juli 2016
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Vad beräknas min arbetslöshetsersättning på efter föräldraledighet?

  Om du har varit föräldraledig beräknas ersättningen på de 12 månaderna som ligger före föräldraledigheten. Därför behöver vi ett arbetsgivarintyg för de 12 månaderna. 

  Läs mer under fliken Arbetslös och rubriken Villkor och överhoppningsbar tid samt Ersättning.

  Svaret uppdaterat 15 augusti 2016
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Hur får jag i gång min inkomstförsäkring?

  Inkomstförsäkring har du tecknat med ditt fackförbund, Unionen.

  Om du har inkomstförsäkring genom förbundet Unionen behöver du göra en särskild ansökan dit. Ansökningsblanketten kan du beställa här. Har du frågor om inkomstförsäkringen eller vill komma i kontakt med Unionen Medlemsförsäkring AB så är deras telefonnummer 0771-27 28 00.

  Inkomstförsäkringen hör inte till den allmänna arbetslöshetsförsäkringen som vi har hand om. De uppgifter som förbundet grundar sitt beslut på kommer dock från den uträkning vi har gjort när du har sökt arbetslöshetsersättning här hos oss.

  Svaret uppdaterat 10 mars 2016
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Jag har en heltidsanställning, men arbetar 75 procent på grund av att jag har små barn. Hur beräknas min ersättning om jag blir arbetslös?

  Om du tar ut föräldrapenning

  Din ersättning från arbetslöshetskassan baseras på din genomsnittliga arbetstid och inkomst under de tolv senaste månaderna före arbetslösheten. Den perioden kallas för ramtid. I den genomsnittliga arbetstiden och inkomsten kan tid som du har fått föräldrapenning räknas med.

  Om du inte tar ut föräldrapenning

  Om du inte tar ut föräldrapenning för tiden som du är ledig från arbetet, baseras arbetslöshetsersättningen på arbetstiden och inkomsten under de tolv senaste månaderna före arbetslösheten, alltså på ditt arbete på 75 procent.

  Svaret uppdaterat 16 juli 2012
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Jag arbetade heltid under ett par år men fick gå ner i tid på grund av arbetsbrist och är nu arbetslös. Vad får jag för arbetslöshetsersättning?

  Din ersättning från arbetslöshetskassan baseras på din genomsnittliga arbetstid och inkomst under det senaste året. Det innebär att om du har arbetat deltid under det senaste året innan du ansöker om arbetslöshetsersättning baseras din ersättning på deltidsarbetet.

  Mer om detta hittar du på vår webbplats under Arbetslös och arbetslöshetsersättning.

  Svaret uppdaterat 23 juli 2015
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Beräknas ersättningen på bruttolön eller nettolön?

  Ersättningen beräknas på bruttolönen (före skatt).

  Svaret uppdaterat 21 juni 2011
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Betalar jag skatt på min arbetslöshetsersättning?

  Ja, du betalar skatt precis som du gör när du arbetar.  

  Svaret uppdaterat 5 juli 2012
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Är arbetslöshetsersättning pensionsgrundande?

  Ja, arbetslöshetsersättningen är pensionsgrundande. 

  Svaret uppdaterat 5 juli 2012
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Jag arbetar extra på kvällstid 3 timmar per vecka, jämsides med mitt heltidsarbete. Hur påverkar det min ersättning om jag blir arbetslös från heltidsarbetet?

  Extraarbetet kan bli en bisyssla

  Om du har haft ett arbete vid sidan av ett heltidsarbete under minst 12 månader före arbetslösheten, kan det arbetet betraktas som en bisyssla och påverkar då inte din rätt till ersättning. Detta gäller under förutsättning att du inte arbetar mer under arbetslösheten och att arbetet inte hindrar dig från att ta ett lämpligt heltidsarbete.

  För att extraarbetet ska kunna bli en bisyssla får den genomsnittliga inkomsten från extraarbetet ha varit högst 2 190 kronor per vecka före arbetslösheten.

  Svaret uppdaterat 24 november 2016
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Får jag arbetslöshetsersättning om jag blir sjuk?

  Nej, du kan inte få arbetslöshetsersättning för tid som du är sjuk. Om du är sjuk ska du fylla i det i kolumnen ”sjuk-/föräldrapenning” på kassakortet.

  Svaret uppdaterat 16 juli 2012
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Jag är förtroendevald och får arvode, påverkar det min arbetslöshetsersättning?

  Arvode per möte

  Uppdrag som arvoderas per möte påverkar normalt inte din rätt till ersättning från arbetslöshetskassan.

  Fyll i förhindrad på kassakortet

  Sammanträden på annan ort eller sammanträden som tar större delen av dagen i anspråk ska deklareras som "Förhindrad" på kassakortet.

  Intyg

  Om du ansöker om arbetslöshetsersättning ska du skicka in ett intyg från din uppdragsgivare där omfattningen/tidsåtgången och ersättningen/arvodet för ditt uppdrag framgår.

  Svaret uppdaterat 16 juli 2012
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Räknas nystartsjobb som arbete i ett arbetsvillkor?

  Ja, nystartsjobb räknas som arbete.

  Läs gärna mer under fliken Arbetslös och villkor.
  Svaret uppdaterat 23 juli 2015
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Kan jag få arbetslöshetsersättning när jag har sjukersättning?

  Om du får halv eller en fjärdedels sjukersättning från Försäkringskassan finns det möjlighet att få arbetslöshetsersättning för den resterande tiden. Om du får hel eller tre fjärdedels sjukersättning kan du däremot inte få arbetslöshetsersättning.

  Observera att andra regler gäller vid sjukpenning.

  Kontakta oss om du har sjukersättning och vill söka arbetslöshetsersättning för den arbetslösa tiden, så får du information om vad som gäller för just dig.  

  Svaret uppdaterat 4 april 2017
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
Hjälpte den här sidan dig?Den här sidan hjälpte mig inte Lämna synpunkt