Du är här: Hem / Arbetslöshetsförsäkringen / Ersättningsperiod Lyssna

300 eller 450 ersättningsdagar

En ersättningsperiod är 300 dagar och den inleds med sju karensdagar. Under de dagarna får du ingen ersättning.

Har du barn under 18 år den dag då du får din 300:e ersättningsdag förlängs ersättningsperioden till totalt 450 dagar. Förlängningen sker automatiskt, i samband med att du får din 300:e ersättningsdag. Uppgiften om du har barn under 18 år får vi från Försäkringskassan, så du behöver inte anmäla det till oss. Det dras inte av några karensdagar när perioden förlängs till 450 dagar.

Du kan få arbetslöshetsersättning för högst fem dagar per vecka.

Omräkningstabell

Med hjälp av omräkningstabellen kan du efter att du har fått beslut om ersättning från oss se hur många dagar du får ersättning för under veckan beroende på hur du har fyllt i ditt kassakort.

Dagar med aktivitetsstöd samordnas med arbetslöshetsersättningen

Ersättning som betalas ut av försäkringskassan i form av aktivitetsstöd samordnas med arbetslöshetsersättningen. Det innebär att en ersättningsperiod består av 300 eller 450 dagar, aktivitetsstöd och arbetslöshetsersättning sammantaget.

Exempel:
Om du efter 30 dagar med arbetslöshetsersättning deltar i ett program med aktivitetsstöd under 50 dagar, har du använt 80 dagar totalt av din ersättningsperiod. 

Möjlighet till ny ersättningsperiod när dagarna från den första perioden tar slut

Om ersättningsdagarna i din ersättningsperiod tar slut kan du bli beviljad en ny ersättningsperiod om du uppfyllt ett nytt arbetsvillkor under arbetslösheten.

Du kommer att få besked i slutet av din ersättningsperiod, när du har ca 40 dagar kvar,  om du har uppfyllt ett nytt arbetsvillkor eller inte.

Om du har rätt till en ny ersättningsperiod räknar vi ut en ny normalarbetstid, baserad på hur mycket du har arbetat per vecka under ramtiden. Dagsförtjänsten är ett genomsnitt av hur mycket du har tjänat per dag under samma tid. Tid med sjuklön och vissa ersättningar från Försäkringskassan räknas med i både normalarbetstiden och dagsförtjänsten. Ersättningsnivån i den nya perioden är 80 eller 70 procent av dagsförtjänsten.

Om det är till din fördel ska din dagpenning i den nya perioden istället motsvara 65 procent av den dagsförtjänst du hade när du senast fick arbetslöshetsersättning. I så fall behåller du också din tidigare normalarbetstid. Denna regel får tillämpas för högst två ersättningsperioder som följer efter varandra.

Skicka in Arbetsgivarintyg

Kom ihåg att skicka in arbetsgivarintyg löpande så att vi kan pröva om du har rätt till en ny ersättningsperiod.

Hjälpte den här sidan dig?Den här sidan hjälpte mig inte Lämna synpunkt