Du är här: Hem / Arbetslöshetsförsäkringen / Arbete i familjeföretag Lyssna

Arbete i familjeföretag

Anställd i familjeföretag

Om du har varit anställd i din familjs företag men inte bedrivit näringsverksamhet och inte heller har haft ett väsentligt inflytande prövas din rätt till ersättning på samma villkor som för andra anställda. Om du söker arbetslöshetsersättning efter en anställning i familjens företag ska du fylla i och skicka in blanketten Utredningsblankett då arbete utförs i familjeägt företag.

Överlåta verksamhet, eller andel, till familjemedlem

Om du överlåter din verksamhet eller din andel av verksamheten till någon inom familjen ställs det, enligt praxis högre krav på att du styrker att du skilt dig definitivt från verksamheten, jämfört med vad som gäller för andra företagare. Vi tar bland annat hänsyn till hur verksamheten bedrivs vidare och om familjemedlemmen som övertagit företaget har kompetens och förmåga att driva verksamheten vidare.

Hjälpte den här sidan dig?Den här sidan hjälpte mig inte Lämna synpunkt